Lista obsługiwanych programów hotelowych

IdoSell Booking obsługuje najpopularniejsze programy hotelowe w Polsce.

IdoSell Booking Bridge współpracuje z następującymi programami:


X2System dla hoteli (w wersji od 3.0.0.367 do 3.0.0.373)


S4H Hotel (w wersji 1.26.220.127, 1.27.243.0327, 1.27.254.0406)

Lista obsługiwanych programów hotelowych w modelu webowym