Cena i licencjonowanie

W okresie korzystania (bezpłatnego i płatnego) z aplikacji Booking Bridge i integracji w modelu webowym masz dostęp do wsparcia technicznego i darmowych aktualizacji programu IdoSell Booking Bridge.

Cennik korzystania z programu IdoSell Booking Bridge i integracji w modelu webowym

Pierwsze 30 dni bez opłat
Każdy kolejny miesiąc subskrypcji 50 zł netto

Cennik Booking Bridge

Zasady naliczania opłat

Po włączeniu możliwości korzystania z IdoSell Booking Bridge lub integracji w modelu webowym, opłata za subskrypcję jest naliczana automatycznie, proporcjonalnie do końca miesiąca. W każdym następnym miesiącu opłata jest pobierana z góry za okres 30 dni.

Możliwość korzystania z programu włączysz w panelu administracyjnym, w sekcji ADMINISTRACJA / Integracja z programami hotelowymi

Możesz zrezygnować z naliczania opłat w każdej chwili.

Po wyłączeniu możliwości korzystania z IdoSell Booking Bridge lub integracji w modelu webowym opłata za subskrypcję zostanie naliczona proporcjonalnie do końca miesiąca, w którym nastąpiło wyłączenie. Od następnego miesiąca opłata nie będzie już pobierana do momentu ponownego włączenia możliwości korzystania z aplikacji IdoSell Booking Bridge bądź integracji w modelu webowym i pierwszego uruchomienia programu.

Możliwość korzystania z programu wyłączysz w panelu administracyjnym, w sekcji ADMINISTRACJA / Integracja z programami hotelowymi

Przetestuj integrację z wybranym programem hotelowym przez 30 dni bez ponoszenia żadnych opłat

Pierwsze 30 dni od pierwszego uruchomienia aplikacji lub integracji, to darmowa wersja o pełnej funkcjonalności. W tym czasie możesz w pełni przetestować działanie naszej integracji z wybranym programem hotelowym.

Korzystanie z takiej wersji obejmuje wsparcie techniczne oraz darmowe aktualizacje w okresie testowym.

Opłata za korzystanie z IdoSell Booking Bridge lub integracji w modelu webowym, za kolejny miesiąc zostanie pobrana z góry dopiero po upływie 30 dni. Możliwość korzystania z programu włączysz / wyłączysz w panelu administracyjnym, w sekcji ADMINISTRACJA / Integracja z programami hotelowymi.