Ta strona ma rozszerzoną wersję zawierającą więcej szczegółów.

Aby uzyskać do niej dostęp

Zaloguj się

Zarządzanie cenami w zintegrowanych serwisach

Kalendarz do zarządzania cenami pozwala na efektywne zarządzanie cenami w zintegrowanych serwisach takich jak: BookApart, Booking.com, eholiday.pl, Expedia, TripAdvisor.

Dla każdego z obsługiwanych serwisów (BookApart, Booking.com, eholiday.pl, Expedia, TripAdvisor.) dostępny jest dedykowany widok kalendarza, na którym wyświetlane są informacje na temat cen obowiązujących w danej integracji. Zmieniona cena wprowadzona na konkretnym widoku jest automatycznie przekazana do właściwego serwisu.

Kalendarz do zarządzania cenami przekazywanymi przez Channel Manager do innych serwisów

Cena prezentowana na kalendarzu to cena wynikająca z planu cenowego lub cena wprowadzona z poziomu kalendarza do zrządzania cenami w serwisach OTA, zmodyfikowana o ustawienia konfiguracji cen dla integracji.

Przykłady:
gdy cena w planie cenowym wynosi 100 zł, a w ustawieniach konfiguracji cen dla opcji Stosuj inne ceny niż na kalendarzu zarządzania cenami w serwisach OTA jest, ustawiona stała różnica np. zwiększ o 10% to:

  • na kalendarzu z cenami dla danej integracji będzie widoczna cena 110 zł.
  • gdy w konkretnej dacie cena w planie cenowym zostanie nadpisana na kalendarzu do zrządzania cenami w serwisach OTA nową ceną np. 120 zł to w takim przypadku cena ta zostanie powiększona o 10% i na kalendarzu z cenami dla omawianej integracji zostanie wyświetlona cena 132 zł

W przypadku kalendarza z cenami dla TripAdvisor w wyświetlanej cenie uwzględniane są dodatkowo zniżki i zwyżki od zajętości zdefiniowane w obiekcie jak i w pojedynczym przedmiocie rezerwacji, last minute i first minute. To jakie opcje wpłynęły na cenę można podejrzeć po najechaniu na ceną i skorzystaniu z podpowiedzi Skąd ta cena?

Nowa cena, wprowadzona na dedykowanym danemu serwisowi kalendarzu nie podlega już modyfikacją związanym z uwzględnieniem zniżek i zwyżek oraz wyliczeniom ceny związanym z konfiguracją cen w integracji.

Z czego wynika różnica w kwocie wyświetlanej na kalendarzu, a w kwocie przekazywanej do zewnętrznego serwisu?

  • z różnicy w walucie panelu IdoSell Booking a integracji: gdy waluta integracji jest inna niż waluta panelu, wtedy przed wysyłką kwota pobrana z kalendarza jest przewalutowywana na walutę obowiązującą w integracji.
  • z dodatkowych opcji doliczanych do przedmiotu rezerwacji: gdy dany przedmiot rezerwacji jest zmapowany do planu cenowego, w którym podczas wysyłki jest dodatkowo doliczana wartość zmapowanego dodatku (dotyczy to serwisu Booking.com)

W ramach Kalendarza do zarządzania cenami możesz:

  • modyfikować pojedyncze ceny sprzedaży jak i wprowadzać zbiorczą aktualizację
  • przywracać ceny sprzed zmian
  • sprawdzać informacje Skąd ta cena? W przypadku nadpisanej ceny znajdziesz adnotacje o cenie obowiązującej w planie cenowym z uwzględnieniem ustawień konfiguracji cen w wybranej integracji oraz wszystkich opcjach, które wpłynęły na jej zmianę.