Zarządzanie cenami w zintegrowanych serwisach

Kalendarz do zarządzania cenami pozwala na efektywne zarządzanie cenami w zintegrowanych serwisach takich jak: Booking.com, eholiday.pl, Expedia, TripAdvisor.

Dla każdego z obsługiwanych serwisówBooking.com, eholiday.pl, Expedia, TripAdvisor.) dostępny jest dedykowany widok kalendarza, na którym wyświetlane są informacje na temat cen obowiązujących w danej integracji. Zmieniona cena wprowadzona na konkretnym widoku jest automatycznie przekazana do właściwego serwisu.

Zarządzanie cenami w wybranym serwisie Ota

Cena prezentowana na kalendarzu to cena wynikająca z planu cenowego lub cena wprowadzona z poziomu kalendarza do zrządzania cenami w serwisach OTA, zmodyfikowana o ustawienia konfiguracji cen dla integracji.

Przykłady:
gdy cena w planie cenowym wynosi 100 zł, a w ustawieniach konfiguracji cen dla opcji Stosuj inne ceny niż na kalendarzu zarządzania cenami w serwisach OTA jest, ustawiona stała różnica np. zwiększ o 10% to:

  • na kalendarzu z cenami dla danej integracji będzie widoczna cena 110 zł.
  • gdy w konkretnej dacie cena w planie cenowym zostanie nadpisana na kalendarzu do zrządzania cenami w serwisach OTA nową ceną np. 120 zł to w takim przypadku cena ta zostanie powiększona o 10% i na kalendarzu z cenami dla omawianej integracji zostanie wyświetlona cena 132 zł

W przypadku kalendarza z cenami dla TripAdvisor w wyświetlanej cenie uwzględniane są dodatkowo zniżki i zwyżki od zajętości zdefiniowane w obiekcie jak i w pojedynczym przedmiocie rezerwacji, last minute i first minute. To jakie opcje wpłynęły na cenę można podejrzeć po najechaniu na ceną i skorzystaniu z podpowiedzi Skąd ta cena?

Nowa cena, wprowadzona na dedykowanym danemu serwisowi kalendarzu nie podlega już modyfikacją związanym z uwzględnieniem zniżek i zwyżek oraz wyliczeniom ceny związanym z konfiguracją cen w integracji.

Z czego wynika różnica w kwocie wyświetlanej na kalendarzu, a w kwocie przekazywanej do zewnętrznego serwisu?

  • z różnicy w walucie panelu IdoSell Booking a integracji: gdy waluta integracji jest inna niż waluta panelu, wtedy przed wysyłką kwota pobrana z kalendarza jest przewalutowywana na walutę obowiązującą w integracji.
  • z dodatkowych opcji doliczanych do przedmiotu rezerwacji: gdy dany przedmiot rezerwacji jest zmapowany do planu cenowego, w którym podczas wysyłki jest dodatkowo doliczana wartość zmapowanego dodatku (dotyczy to serwisu Booking.com)

W ramach Kalendarza do zarządzania cenami możesz:

  • modyfikować pojedyncze ceny sprzedaży jak i wprowadzać zbiorczą aktualizację
  • przywracać ceny sprzed zmian
  • sprawdzać informacje Skąd ta cena? W przypadku nadpisanej ceny znajdziesz adnotacje o cenie obowiązującej w planie cenowym z uwzględnieniem ustawień konfiguracji cen w wybranej integracji oraz wszystkich opcjach, które wpłynęły na jej zmianę.