Status rezerwacji

Z systemem rezerwacyjnym IdoBooking w bardzo prosty sposób sprawdzisz jaki status ma dane zamówienie.

IdoBooking ułatwia zarządzanie rezerwacjami poprzez nadawanie automatycznie statusów na każdym etapie. Mechaniczne ustawienia statusów rezerwacji uzależnione są od ustawień obiegu rezerwacji w panelu administracyjnym. Możesz także zmieniać je ręcznie.

Statusy rezerwacji:

 • Niepotwierdzona - jest to rezerwacja, która nie została potwierdzona jeszcze przez obsługę obiektu.
  • Nieopłacona - rezerwacja potwierdzona przez obsługę za pomocą opcji "Potwierdź" i nieopłacona przez gościa. Rezerwacja taka będzie czekała na opłacenie w czasie określonym w ustawieniach obiegu rezerwacji w panelu administracyjnym. Nie opłacenie jej w wymaganym czasie spowoduje automatyczne anulowanie.
  • Nieopłacona w pełni - rezerwacja potwierdzona przez obsługę za pomocą opcji "Potwierdź" i opłacona częściowo przez gościa. Rezerwacja taka będzie czekała na opłacenie w czasie określonym w ustawieniach obiegu rezerwacji w panelu administracyjnym lub indywidualnie nadanych ustawieniach czasu oczekiwania na płatność. Nie opłacenie jej w wymaganym czasie spowoduje automatyczne anulowanie.
  • Oczekuje na wpłatę - jest to rezerwacja, którą obsługa potwierdza za pomocą opcji "Czekaj na wpłatę". Opcja ta pozwala przyjąć rezerwację nie stosując się do ustawień zarządzania obiegiem rezerwacji. W tym wypadku rezerwacja czeka na opłacenie aż do dnia przyjazdu gościa do obiektu. Funkcja ta pozwala obsługiwać rezerwacje, które zostały wykonane z dużym wyprzedzeniem czasowym dając możliwość odroczenia płatności do przyjazdu na miejsce.
  • Przyjęta - jest to rezerwacja przyjęta przez obsługę i opłacona przez gościa. Taki status otrzymuje również rezerwacja, która została przyjęta bez wymaganej przedpłaty - w zależności od ustawień płatności w panelu administracyjnym.
  • Anulowana - rezerwacja anulowana może być z kilku powodów (weryfikacja po wejściu w historię rezerwacji):
  • odrzucona przez system z powodu braku wpłaty przez gościa
  • odrzucona przez obsługę z powodu braku dostępności w wybranym terminie
  • anulowana przez gościa
  • Trwa - jest to rezerwacja, która została przyjęta i rozpoczął się pobyt gościa. Rezerwacja przechodzi automatycznie w status Trwa o godzinie przyjazdu. Właściciel ma również możliwość ręcznego ustawiania statusu na Trwa w dniu przyjazdu niezależnie od zadeklarowanej godziny przyjazdu.
  • Zakończona - to rezerwacja, która dobiegła końca. Kończące się rezerwacje automatycznie przechodzą w status Zakończona w południe dnia następnego po terminie zakończenia rezerwacji. Właściciel ma również możliwość ręcznej zmiany statusu na Zakończona w dowolnym momencie trwania rezerwacji.
  • Nadmiarowa - jest to rezerwacja, która została dodana przez obsługę obiektu z poziomu panelu lub aplikacji mobilnej, na konkretne miejsce noclegowe, które jest obecnie zajęte ale obsługa chce dodać ją na listę rezerwową jako zapasową w przypadku rezygnacji pierwszej osoby.
  • Niepoprawny numer karty - jest to rezerwacja, w której podane dane karty nie przeszły weryfikacji. Jest ona traktowana jak rezerwacja ze statusem "Oczekuje na wpłatę".
  • Do wyjaśnienia - jest to rezerwacja, która została automatycznie anulowane przez system IdoBooking z powodu braku przedpłaty, a która złożona została w serwisie Booking.com. Jest to również rezerwacja, która została złożona w serwisie Booking.com i została samodzielnie oznaczona przez właściciela jako "Do wyjaśnienia". Jest to status czysto informacyjny.

Kolory statusów w kalendarzu rezerwacji:

 • Niepotwierdzona
 • Oczekuje na wpłatę
 • Nieopłacona
 • Nieopłacona w pełni
 • Przyjęta
 • Nadmiarowa
 • Trwająca
 • Zakończona
 • Do wyjaśnienia

Widok kalendarza rezerwacji

Ostrzeżenia:

W terminie, w którym dla danego egzemplarza występują nakładające się na siebie blokady dostępności oraz rezerwacje, wyświetli się wyraźne ostrzeżenie:Nakładające się blokady dostępności oraz rezerwacje