Status rezerwacji

Z systemem rezerwacyjnym IdoSell Booking w bardzo prosty sposób sprawdzisz jaki status ma dane zamówienie.

IdoSell Booking ułatwia zarządzanie rezerwacjami poprzez nadawanie automatycznie statusów na każdym etapie. Mechaniczne ustawienia statusów rezerwacji uzależnione są od ustawień obiegu rezerwacji w panelu administracyjnym. Możesz także zmieniać je ręcznie.

Statusy rezerwacji:

 • Niepotwierdzona - jest to rezerwacja, która nie została potwierdzona jeszcze przez obsługę obiektu.
 • Nieopłacona - rezerwacja potwierdzona przez obsługę za pomocą opcji "Potwierdź" i nieopłacona przez gościa. Rezerwacja taka będzie czekała na opłacenie w czasie określonym w ustawieniach obiegu rezerwacji w panelu administracyjnym. Nie opłacenie jej w wymaganym czasie spowoduje automatyczne anulowanie.
 • Oczekuje na wpłatę - jest to rezerwacja, którą obsługa potwierdza za pomocą opcji "Czekaj na wpłatę". Opcja ta pozwala przyjąć rezerwację nie stosując się do ustawień zarządzania obiegiem rezerwacji. W tym wypadku rezerwacja czeka na opłacenie aż do dnia przyjazdu gościa do obiektu. Funkcja ta pozwala obsługiwać rezerwacje, które zostały wykonane z dużym wyprzedzeniem czasowym dając możliwość odroczenia płatności do przyjazdu na miejsce.
 • Przyjęta - jest to rezerwacja przyjęta przez obsługę i opłacona przez gościa. Taki status otrzymuje również rezerwacja, która została przyjęta bez wymaganej przedpłaty - w zależności od ustawień płatności w panelu administracyjnym.
 • Anulowana - rezerwacja anulowana może być z kilku powodów (weryfikacja po wejściu w historię rezerwacji):
  • odrzucona przez system z powodu braku wpłaty przez gościa
  • odrzucona przez obsługę z powodu braku dostępności w wybranym terminie
  • anulowana przez gościa
 • Trwa - jest to rezerwacja, która została przyjęta i rozpoczął się pobyt gościa. Rezerwacja przechodzi automatycznie w status Trwa o godzinie przyjazdu. Właściciel ma również możliwość ręcznego ustawiania statusu na Trwa w dniu przyjazdu niezależnie od zadeklarowanej godziny przyjazdu.
 • Zakończona - to rezerwacja, która dobiegła końca. Kończące się rezerwacje automatycznie przechodzą w status Zakończona w południe dnia następnego po terminie zakończenia rezerwacji. Właściciel ma również możliwość ręcznej zmiany statusu na Zakończona w dowolnym momencie trwania rezerwacji.
 • Nadmiarowa - jest to rezerwacja, która została dodana przez obsługę obiektu z poziomu panelu lub aplikacji mobilnej, na konkretne miejsce noclegowe, które jest obecnie zajęte ale obsługa chce dodać ją na listę rezerwową jako zapasową w przypadku rezygnacji pierwszej osoby.
 • Niepoprawny numer karty - jest to rezerwacja, w której podane dane karty nie przeszły weryfikacji. Jest ona traktowana jak rezerwacja ze statusem "Oczekuje na wpłatę".
 • Do wyjaśnienia - jest to rezerwacja, która została automatycznie anulowane przez system IdoSell Booking z powodu braku przedpłaty, a która złożona została w serwisie Booking.com. Jest to również rezerwacja, która została złożona w serwisie Booking.com i została samodzielnie oznaczona przez właściciela jako "Do wyjaśnienia". Jest to status czysto informacyjny.

Kolory statusów w kalendarzu rezerwacji:

 • Niepotwierdzona
 • Oczekuje na wpłatę
 • Nieopłacona
 • Nieopłacona w pełni
 • Przyjęta
 • Nadmiarowa
 • Trwająca
 • Zakończona
 • Do wyjaśnienia

Widok kalendarza rezerwacji

Ostrzeżenia:

W terminie, w którym dla danego egzemplarza występują nakładające się na siebie blokady dostępności oraz rezerwacje, wyświetli się wyraźne ostrzeżenie:Nakładające się blokady dostępności oraz rezerwacje