Ta strona ma rozszerzoną wersję zawierającą więcej szczegółów.

Aby uzyskać do niej dostęp

Zaloguj się

Zarządzanie dostępnością sprzedaży

System IdoSell Booking pozwala Tobie na zarządzanie dostępnością Twojej oferty w poszczególnych kanałach sprzedaży.

Kalendarz do zarządzania dostępnością pozwala m.in na szybką modyfikację dostępności w całym obiekcie, a w efekcie jej automatyczną aktualizację we wszystkich kanałach sprzedaży. W docelowym modelu będzie istniała możliwość indywidualnej zmiany dostępności w poszczególnych kanałach sprzedaży typu OTA w ramach Channel Manager. Obecnie udostępniliśmy taką możliwość dla Kalendarza Rezerwacji (Widget).

Kalendarz do zarządzanie restrykcjami i dostępnością sprzedaży działa w 3 trybach, w ramach których możesz zarządzać tylko restrykcjami pobytu, tylko dostępnością sprzedaży lub na jednym widoku restrykcjami pobytu i dostępnością sprzedaży.

Zmiana dostępności w kalendarzu pozwala Tobie w szybki sposób zmodyfikować dostępność w obiekcie bez konieczności wprowadzania blokad w przedmiocie rezerwacji w jego poszczególnych egzemplarzach.

Dostępność sprzedaży modyfikowana jest w kanałach sprzedaży wskazanych podczas wprowadzania zmian w dostępności.

Jak wprowadzać i usuwać zmiany w dostępności?

Nową dostępność wprowadza się w kalendarzu do zarządzania restrykcjami i dostępnością sprzedaży, który znajduje się na stronie OFERTA / Zarządzanie restrykcjami i dostępnością sprzedaży.

Funkcjonalność ta pozwala na zarządzanie i kontrolowanie sprzedaży we wszystkich zewnętrznych serwisach typu OTA w jednym miejscu w ramach Channel Manager oraz w Kalendarz Rezerwacji (Widget) .

Wystarczy przeciągnąć, przytrzymując lewym przyciskiem kursor myszy, po wybranym terminie przy konkretnej nazwie przedmiotu rezerwacji lub źródle. W wyświetlonym oknie definiowania dostępności sprzedaży sprawdź czy wybrany kanał sprzedaży i wybrany termin jest właściwy, a następnie wprowadź właściwą wartość w polu Dostępność sprzedaży i zapisz zmiany.

Pola, w których wprowadzone zostały zmiany są wyróżnione na kalendarzu kolorem żółtym.

Oznakowanie pól, w których wprowadzone zostały zmiany dotyczące dostępności