Co zrobić aby wziąć udział w projekcie IdoSell Booking EDU?

Zapoznaj się z informacjami jak krok po kroku wziąć udział w bezpłatnym projekcie edukacyjnym IdoSell Booking EDU. Zwiększ szanse swoich uczniów na znalezienie dobrej pracy po zakończeniu nauki.

Jeżeli chcesz, aby Twoja szkoła, uczelnia czy ośrodek szkoleniowy mieli możliwość bezpłatnego korzystania z usługi IdoSell Booking w celach edukacyjnych, zapoznaj się z poniższymi informacjami i weź udział w projekcie EDU.

projekt IdoSell Booking EDU

Jak zgłosić się do projektu IdoSell Booking EDU?

Krok 1 - Skontaktuj się z Działem Sprzedaży i Wsparcia IdoSell Booking. Udzielą oni wszystkich niezbędnych odpowiedzi na pytania dotyczące projektu. Jeżeli nie Ty jesteś osobą, która będzie przeprowadzać zajęcia z użyciem systemu rezerwacyjnego, przekaż konsultantowi właściwe namiary.

Krok 2 - Zapoznaj się przygotowaną z umową o współpracy, a następnie uzupełnioną i podpisaną wyślij w dwóch egzemplarzach na adres firmy.

Krok 3 - Po otrzymaniu umowy nauczyciel otrzyma panel administracyjny usługi IdoSell Booking. Następnie we wspólnie uzgodnionym terminie konsultant przeprowadzi zdalne szkolenie z obsługi systemu rezerwacji oraz dostarczy materiały edukacyjne.

Krok 4 - Przygotuj listę uczniów zawierającą następujące informacje:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail

Dla każdego z uczniów zostanie zainstalowany osobny panel. Dane dostępowe zostaną automatycznie wysłane na podany adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy któryś z uczniów zapomni loginu czy hasła, należy skontaktować się z Działem Sprzedaży i Wsparcia IdoSell Booking.