Strona menu.tpl w szablonach Wizytówki

Zmienne Smarty dla szablonu menu.tpl
  • ten szablon służy do zaprezentowania menu głównego