Strona analytics.tpl w szablonach Wizytówki

Zmienne Smarty dla szablonu analytics.tpl
  • ten szablon służy do zaprezentowania wtyczki Google Analytics