Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell Booking

Dodaliśmy opcję zgody na otrzymywanie newslettera E-mail przez rezerwujących

W Widgecie rezerwacji, w formularzu rejestracji klienta dodaliśmy pole dotyczące wyrażenia zgody przez klienta na otrzymywanie newslettera E-mail. Dzięki temu właściciele Bookingu będą mogli wysyłać newsletter do klientów, którzy wyrazili na to zgodę.

Dotychczas podczas rejestracji nowego klienta w widgecie nie była zbierana zgoda na otrzymywanie newslettera E-mail. Od dziś taka funkcjonalność już istnieje. Pole to jest polem nieobowiązkowym i domyślnie niezaznaczonym.


Dotychczasowi klienci będą mieli możliwość zmiany swoich ustawień w widgecie w oknie Edycji danych klienta. Jednakże z uwagi na to, że klienci nie wyrażali zgody na newsletter, wszystkie dotychczas zarejestrowane konta, mają zaznaczone, że nie wyrażały zgody na newsletter.


Właściciele obiektu, ma możliwość zmiany ustawień w panelu administracyjnym w oknie "Edycji danych rezerwującego". Jeżeli zatem jakiś klient napisze lub zadzwoni, z prośbą o nie wysyłanie newslettera, wystarczy przestawić tę opcję w edycji danych tego gościa.


Zmiana ustawień newslettera, podobnie jak wszystkie inne zmiany w danych edycji klienta, w formularzu Edycji klienta będzie odnotowywana w formularza Edycji danych rezerwującego w sekcji "Historia klienta".


W obecnej wersji, uruchomiliśmy jedynie zbieranie zgody na newsletter. Pracujemy już nad narzędziem udostępniającym bazę klientów na potrzeby e-mail marketingu w tym wysyłania newsletterów. W przyszłości planujemy również wbudowane w panel administracyjny narzędzie do wysyłki newsletterów. Jak zawsze, funkcja ta zostanie zainstalowana bezpłatnie wszystkim dotychczasowym klientom IdoSell Booking.