Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell Booking

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell Booking od 1 marca 2020.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych opłat, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku i Regulaminie IdoSell Booking. Nowa wersja Cennika obejmuje aktualizację stawki abonamentu ryczałtowego, oraz opłaty za dodatkowe przedmioty rezerwacji.

Najważniejsze zmiany w Cenniku

Nowa stawka abonamentu ryczałtowego, obowiązująca od 1 marca 2020, wyniesie 119zł netto/mies. dla klientów posiadających do 15 przedmiotów rezerwacji w ofercie. Bez zmian, jako przedmioty rezerwacji rozumiemy łączną liczbę pokoi, apartamentów lub innych typów ofert, obsługiwanych w panelu IdoSell.

Po przekroczeniu liczby 15 przedmiotów opłata za dodatkowy przedmiot wyniesie 5zł netto/mies. za sztukę.

Te relatywnie niewielkie i pierwsze od wielu lat zmiany stawki abonamentu pozwolą nam zachować dynamiczne tempo rozwoju usługi. W przeciągu ostatnich miesięcy wdrożyliśmy wiele kluczowych projektów, które mają na celu zwiększenie sprzedaży użytkowników IdoSell Booking. Nasze największe osiągnięcia to, m.in. integracja w czasie rzeczywistym z Airbnb, utrzymanie statusu Premier Connectivity Partner 2020 w Booking.com, darmowy hosting i certyfikat SSL dla każdej Wizytówki IdoSell Booking, oraz uzyskanie certyfikatu PCI DSS Level 1, który jest pierwszy etapem do wdrożenia płatności kartowych za pośrednictwem IAI Pay.

W 2020 planujemy wdrożyć kolejne rewolucyjne funkcjonalności. Główne obszary, które będziemy rozwijać to płatności online za pośrednictwem IAI Pay, kanały sprzedaży dostępne w ofercie Channel Managera, funkcjonalności dedykowane zarządcom apartamentów, a także rozbudowa narzędzi do zarządzania cenami, które stanowią serce naszej usługi.

Stawiamy sobie za cel zachowanie transparentnych zasad rozliczeń. Wszystkie warianty abonamentu oraz opłaty są zawsze dostępne na naszej stronie www - zarówno dla obecnych, jak i przyszłych użytkowników IdoSell Booking. Dajemy swobodę wyboru modelu, który najlepiej wpisuje się w model biznesu naszych klientów.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie

Większość zmian w Regulaminie stanowi rozszerzenie oraz doprecyzowanie zapisów wprowadzony w grudniowej wersji Regulaminu. Wprowadzamy przede wszystkim wymagane prawem zmiany pod kątem realizowania usług płatniczych świadczonych w ramach IAI Pay, wymogów względem Merchantów oraz ich procesu weryfikacji.

Pełne teksty nowych dokumentów

Szczegółowy cennik usługi IdoSell Booking Regulamin usługi IdoSell Booking