Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell Booking od 1 grudnia 2019r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych opłat, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku i Regulaminie IdoSell Booking. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 grudnia 2019 r.

Omówienie najważniejszych naszym zdaniem zmian w Regulaminie

  • Jesteśmy Instytucja Płatniczą i dzięki temu, że łączymy usługi płatnicze z systemem obsługi rezerwacji, możemy je świadczyć w zupełnie nowatorski sposób, oferując je pod marką IAI Pay, czyli wbudowanych płatności. Wprowadziliśmy w Regulaminie zmiany, które wynikają z prawa i systematyzują działalność w zakresie płatności.
    • Usystematyzowaliśmy i uregulowaliśmy formalnie odpowiedzialność i gwarancje w ramach wykonywanych na zlecenie Klientów płatnych prac serwisowych i graficznych. Do tej pory te kwestie nie były w pełni jasne i sformalizowane. Największą zmianą jest wprowadzenie uregulowanego terminu 2 miesięcy na zgłoszenie reklamacji. Zmniejszenie nakładu pracy na analizę przyczyny niedziałania danej opcji i tego, czy mogła nie działać od dawna, czy np. na skutek dodania własnego kodu JavaScript, pozwoli naszym specjalistom (Web Developerów) na skupienie większej uwagi na wykonywaniu zleceń dla klientów. Brak regulacji prowadził do nadużyć i sytuacji, w których nasi specjaliści spędzali wiele godzin na analizie, czy usterkę spowodowała np. zmiana sprzed roku w szablonie, czy też zewnętrzny dodatek zainstalowany przez Klienta. Ograniczenie takich sytuacji to szybsze i tańsze usługi prac serwisowych w przyszłości dla wszystkich klientów, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do 2-miesięcznej pełnej gwarancji na wykonane prace. Jedyna zmiana zatem to to, że testy Klienta muszą być przeprowadzone z zachowaniem 2-miesięcznego okresu od udostępnienia zmiany. Uważamy, że dzięki tej zmianie, obie strony finalnie zyskają.

Omówienie zmian w Cenniku

  • Jedyną zmianą w cenniku jest doprecyzowanie opłaty za Przesyłkę listowa na terenie Europy (np. wysłanie na życzenie Klienta duplikatu faktury). Opłata wynosi 15 PLN.

Pełne teksty nowych dokumentów

Szczegółowy cennik usługi IdoSell Booking Regulamin usługi IdoSell Booking