Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoBooking

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell Booking od 1 czerwca 2019r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych opłat, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku IdoSell Booking. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 czerwca 2019 r.

Najnowsza wersja Cennika wprowadza usługę White Label do naszej oferty, aktualizuje koszt kompleksowej konfiguracji dla nowych użytkowników systemu, a także doprecyzowuje warunki korzystania z subskrypcji IdoSell Booking Bridge. Wprowadzone zapisy nie obejmują istotnych zmian w zakresie lub funkcjonalności Usługi.

Najważniejsze zmiany:

  • Dodanie usługi White Label, która pozwala na usunięcie logo "Powered by IdoSell Booking" ze swojego Widgetu oraz Wizytówki.
  • Doprecyzowanie warunków korzystania z IdoSell Booking Bridge oraz rozliczeń w przypadku rezygnacji z subskrypcji po okresie testowym.
  • Zmiana kosztu usługi Kompleksowej Konfiguracji, w ramach której nasz zespół eksportów szybko i sprawnie przygotuje panel IdoSell Booking do pracy i sprzedaży online. Nowy koszt usługi to 350 zł netto. Nowa opłata będzie obowiązywała dla zamówień złożonych po 1 czerwca.

Teksty jednolite