Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell Booking

Aktualizacja Cennika i Regulaminu IdoSell Booking od 1 grudnia 2017 r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie oraz Cenniku IdoSell Booking. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 grudnia 2017 r.

Nowa wersja Regulaminu oraz Cennika zawiera informacje dotyczące zmiany długości okresu testowego dla nowych klientów IdoSell Booking. Zgodnie z tymi zasadami, zamówienia składane po 1 listopada 2017 będzie obowiązywać 30-dniowy okres testowy.

Cennik przedstawia uściślone warunki korzystania z abonamentu prowizyjnego oraz ryczałtowego - maksymalna liczba przedmiotów rezerwacji w tych modelach wynosi 100. Klientów przekraczających ten limit obowiązuje indywidualny plan rozliczeń.

Dodatkowo, Regulamin IdoSell Booking doprecyzowuje właściwe drogi kierowania zgłoszeń awarii w godzinach oraz poza godzinami pracy Supportu technicznego IdoSell Booking. Doprecyzowuje też kwestie odpowiedzialności Operatora za rozwiązania niestandardowe, tworzone na zamówienie Klienta w modelu "time&material".

Szczegóły w druku Regulaminu IdoSell Booking