Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell Booking

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell Booking

Zachowując zawarte w umowie i dotychczasowe zasady wprowadzania nowych opłat, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem Cennik i Regulamin IdoSell Booking. Nowy Cennik ze względu na to, że zmiany obejmują obniżenie cen i w każdym elemencie są korzystne dla Klientów obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r., a nowy Regulamin dla nowych jak i dotychczasowych klientów będzie obowiązywał od 1 maja 2016 r.

Zmiany w Regulaminie

Zmiany są kosmetyczne i w dużej mierze edycyjne. Nie wpływają w istotny sposób na korzystanie z IdoSell Booking, regulują lub precyzują zmiany w naszej ofercie oraz oferowanych rozwiązaniach wprowadzone w ciągu ostatnich miesięcy.

Zmiany w Cenniku

Następuje znacząca obniżka prowizji za Płatności IAI z dotychczasowej opłaty 2,0% do 1,8% oraz obniżona została wartość za wypłatę środków z BOK na 0,50 zł, Cennik wchodzi w życie od 1 kwietnia 2016 roku.

Więcej informacji i teksty jednolite można znaleźć na stronie poświęconej Regulaminowi i Cennikowi: