Bramka Reservations
Bramka służy do pobierania informacji o złożonych rezerwacjach.