Bramka Public
Umożliwia bez logowania się do systemu dostęp do informacji o przedmiotach rezerwacji.