Bramka Prices
Umożliwia zarządzanie cenami w poszczególnych kanałach sprzedaży.