Bramka Objects
Umożliwia zarządzanie bazą przedmiotów rezerwacji oraz ich właściwościami.