Bramka Availability Locks
Bramka służy do pobierania informacji o blokadach dostępności.