Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

Mając na uwadze dobro naszych Klientów, przypominamy również o obowiązujących w Polsce przepisach prawnych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 roku, każda firma rozpoczynająca swoją działalność na terytorium Polski ma obowiązek zgłoszenia zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Jednym z zadań jakie stoją przed sprzedawcami jest zgłoszenie zbioru danych osobowych do GIODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych swoich klientów. Zważywszy na fakt, że dane przekazywane przez Rezerwujących do obiektu noclegowego lub innej firmy obsługującej rezerwację online (np. dane teleadresowe związane z rezerwacją) mają charakter danych osobowych, oznacza to jednoznaczny obowiązek zgłoszenia zbioru do GIODO (wyjątki określone są w art. 43 ust. 1 UODO).

Warto pamiętać o tym, że firmy mogą rozpocząć przetwarzanie danych osobowych dopiero po uprzednim zgłoszeniu zbioru (w przypadku tzw. danych wrażliwych należy zaczekać do momentu zarejestrowania zbioru). Oznacza to, że obowiązek związany z GIODO należy spełnić jeszcze przed rozpoczęciem faktycznej sprzedaży.

Prócz samego zgłoszenia do GIODO, na właścicielu obiektu spoczywa również obowiązek zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym przetwarzaniem oraz respektowanie praw osób, których dane są przetwarzane. Sprzedawca internetowy powinien również zadbać o odpowiednią politykę prywatności oraz informowanie klientów o sposobie przechowywania danych osobowych oraz ich zabezpieczaniu. Od dnia 22 marca 2013 roku obowiązkowym elementem jest również informacja o stosowaniu cookies z odnośnikiem do polityki prywatności firmy.

GIODO jest organem, którego głównym zadaniem jest kontrola przetwarzanych danych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych – jakiekolwiek nieprawidłowości lub też niezgłoszenie zbioru mogą grozić określonymi konsekwencjami.

Powyższe informacje nie mają charakteru porady prawnej, zaś pełnią jedynie funkcję informacyjną.

Najczęściej zadawane pytania

Stając na wysokości zadania, postanowiliśmy opracować najczęściej zadawane pytania dotyczące GIODO.

Więcej

Pamiętaj, że wyżej wymienione materiały i rozwiązania są doskonałym punktem wyjścia do prowadzenia legalnej działalności. Nie zastępują jednak samodzielnego lub zleconego specjalistom audytu legalności, ani nie mają charakteru porady prawnej.