Translate your shop

The following tutorial shows you how to translate your shop to any language. Download the shop mask from Admin Panel, install free OmegaT software and start to translate your store.

Step 1 - downloading and installing the free OmegaT software.

Step 2 - downloading the shop mask files for translation.

Step 3 - shop translation in OmegaT software.

  • 2 - Stwórz nowy projekt w programie OmegaT, który będzie używany przez Ciebie do tłumaczenia pliku maski. Kliknij <b>Projekt</b>, a następnie <b>Nowy</b>

Step 4 - graphics translation.

Step 5 - uploading the translated files and shop mask publication.

  • Upewnij się czy masz wygenerowany plik maski z programu <b>OmegaT</b>. Jeżeli nie ma go we wskazanym folderze, przejdź do <b>Kroku 3</b> slajd nr <b>24</b>.
  • Wyświetli się okno. Odszukaj plik maski, który został wygenerowany przez program OmegaT, zaznacz go i otwórz.
  • Sprawdź kompletność i zgodność wgranego pliku. Jeżeli wszystko się zgadza, kliknij <b>Wykonaj</b>. Nowa maska z tłumaczeniami zostanie dodana.
  • Jeżeli dodawanie zakończy się sukcesem, zostaniesz przeniesiony na listę języków. Wybierz język, <b>na który tłumaczyłeś sklep</b> odszukaj z listy najnowszą wersję maski, która została przetłumaczona i opublikuj ją. Gotowe!

Congratulations!

The only thing left to do is to send the translated ODT file with graphics attached. Add a new ticket - using your Admin Panel - to the Graphic Department, attach ODT file and select a mask, to which our staff should make the new graphics. Graphic department will create a task and ask for its acceptation.