Informacje o terminach przekazywania raportów okresowych oraz sprawozdania rady nadzorczej

W IAI S.A. jedną z głównych zasad jest przejrzystość i dostępność informacji. Prosimy śledzić nasze raporty. Na tej stronie znajdują się również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Oto harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2017 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 1. Raport miesięczny za grudzień 2016 - 09/01/2017
 2. Raport miesięczny za styczeń 2017 - 08/02/2017
 3. Raport kwartalny za IV kwartał 2015 - 14/02/2017
 4. Raport miesięczny za luty 2016 - 08/03/2017
 5. Raport miesięczny za marzec 2016 - 08/04/2017
 6. Raport miesięczny za kwiecień 2016 - 8/05/2017
 7. Raport kwartalny za I kwartał 2016 - 15/05/2017
 8. Raport roczny za 2015 rok - 26/05/2017
 9. Raport miesięczny za maj 2016 - 08/06/2017
 10. Raport miesięczny za czerwiec 2016 - 10/07/2017
 11. Raport miesięczny za lipiec 2016 - 08/08/2017
 12. Raport kwartalny za II kwartał 2016 - 14/08/2017
 13. Raport miesięczny za sierpień 2016 - 08/09/2017
 14. Raport miesięczny za wrzesień 2016 - 09/10/2017
 15. Raport miesięczny za październik 2016 - 08/11/2017
 16. Raport kwartalny za III kwartał 2016 - 14/11/2017
 17. Raport miesięczny za listopad 2016 - 08/12/2017

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raporty można też śledzić na bieżąco na stronie internetowej NewConnect

Bieżące informacje ze Spółki można również śledzić na profilu na FACEBOOK. Zapraszamy!